Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Phương

Giá bán một chiếc bàn là 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu?
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta có thể giải bài toán này bằng cách sử dụng công thức tính phần trăm.

Đặt tiền công là x (đồng).

Theo thông tin trong câu hỏi, ta biết rằng tiền vật liệu chiếm 60% của giá bán, tức là 60% của 500 000 đồng. Ta có:

60% của 500 000 đồng = (60/100) * 500 000 đồng = 300 000 đồng

Vậy tiền công là phần còn lại của giá bán sau khi trừ đi tiền vật liệu, tức là:

Tiền công = giá bán - tiền vật liệu = 500 000 đồng - 300 000 đồng = 200 000 đồng

Câu trả lời: Tiền công đóng chiếc bàn đó là 200 000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Tiền công đóng chiếc bàn là 500,000 - 300,000 = 200,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm câu hỏi trên như sau:
Câu 1: Để xác định chủ thể trữ tình của văn bản, ta cần phân tích các đoạn thơ và xác định người nói trong đoạn thơ đó.
Câu 2: Để nêu cảm hứng chủ đạo trong văn bản, ta cần đọc và phân tích nội dung của văn bản, tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ và câu thơ để đưa ra cảm nhận chủ đạo.
Câu 3: Để trả lời câu hỏi về miêu tả quê hương trong phần (1) của văn bản, ta cần đọc và phân tích các câu thơ liên quan đến quê hương, tìm hiểu các chi tiết và hình ảnh được miêu tả để trả lời câu hỏi.

Câu trả lời chi tiết:

Câu 1: Chủ thể trữ tình của văn bản trên là người viết (Tố Hữu) biểu đạt tình yêu, tình cảm sâu sắc đối với quê hương.

Câu 2: Cảm hứng chủ đạo trong văn bản trên là tình yêu và lòng tự hào đối với quê hương. Người viết thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ với quê hương thông qua việc miêu tả những đặc trưng, vẻ đẹp và giá trị của quê hương, đồng thời thể hiện lòng kính trọng và tôn vinh đất nước và nhân dân Việt Nam.

Câu 3: Quê hương ta được miêu tả bằng những chi tiết sau:
- "Học đi mà nhớ mãi Quê hương ta một dải": Quê hương được miêu tả như một dải đất kéo dài từ Mũi Cà Mau đến Móng Cái, thể hiện sự rộng lớn và toàn bộ của quê hương.
- "Đồng ruộng phì nhiêu Đủ bốn mùa hoa trải": Miêu tả về đồng ruộng phì nhiêu, đầy đủ bốn mùa hoa trải, thể hiện sự màu mỡ, phong phú và sinh động của đồng bằng.
- "Núi Trường Sơn vĩ đại": Miêu tả về vẻ đẹp và tầm quan trọng của dãy Trường Sơn, thể hiện sự hùng vĩ và truyền thống anh hùng của quê hương.

Tổng kết: Trong văn bản trên, người viết (Tố Hữu) thể hiện sự yêu quê và tự hào với quê hương, thông qua việc miêu tả chi tiết về đất nước, đồng bằng và dãy Trường Sơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49976 sec| 2248.797 kb