Lớp 12
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyen Hue

Get by on có nghĩa là gì?

\"They can then get by on a lower income in later years as they slow down and travel less.\"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu nghĩa của cụm từ trong ngữ cảnh câu.
2. Phân tích câu và xác định nghĩa chung của cụm từ.
3. Tra cứu trong từ điển hoặc tài liệu để tìm các định nghĩa cụ thể của cụm từ.
4. Đưa ra câu trả lời dựa trên thông tin đã tìm được.

Câu trả lời:
"Cụm từ 'get by on' trong câu có nghĩa là đủ sống, sống qua ngày, hoặc kiếm sống bằng một nguồn thu nhập nhỏ hơn. Trong trường hợp này, câu nói sẽ có nghĩa là họ có thể tiếp tục sống với thu nhập thấp hơn khi họ già đi và đi du lịch ít hơn."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Nếu hiểu Get by on theo khía cạnh nghĩa đen, đúng nghĩa của nó là sử dụng số tiền ít nhất cần thiết để sống sót hoặc duy trì cuộc sống. Trong đoạn văn trên, người ta nói rằng họ có thể sống sót với thu nhập thấp hơn khi đến giai đoạn già đi và du lịch ít hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Get by on cũng có thể hiểu là sống với số tiền ít hơn so với mức thông thường. Trong ví dụ này, người ta cho rằng họ có thể xoay sở với thu nhập thấp hơn khi họ già đi và giảm du lịch.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Get by on có nghĩa là có thể sống sót hoặc xoay sở với số tiền ít hơn. Trong trường hợp này, người ta nói rằng họ có thể sống sót với mức thu nhập thấp hơn khi họ già đi và đi du lịch ít hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Get by on có nghĩa là sử dụng những tài nguyên có sẵn một cách khéo léo và hiệu quả để tồn tại hoặc sống sót. Ví dụ, trong trường hợp này, người ta sẽ tiếp tục tồn tại với thu nhập thấp hơn trong những năm tiếp theo khi họ giảm tốc độ và đi lại ít hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43309 sec| 2260.453 kb