Lớp 12
10điểm
3 năm trước
Rey

F. Mỹ nhé
Armstrong thì phải nếu tớ không nhầm
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đây là câu hỏi không liên quan đến toán học lớp 12. "F. Mỹ nhéArmstrong thì phải nếu tớ không nhầm" không có nghĩa và không có thông tin để giải câu hỏi này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45016 sec| 2239.219 kb