Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

Em nhập về 50kg táo. Biết mỗi kg táo là 30.000 đồng .Em hãy đưa ra phương pháp bán 50kg táo sao cho lãi suất thu về tối thiểu là 1tr. Tính số tiền thu về và số tiền lãi
Làm ơn, ai đó có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc ý tưởng để mình có thể vượt qua câu hỏi này không? Thanks mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để đạt lãi suất thu về tối thiểu là 1tr, ta cần tính giá bán mỗi kg táo sao cho số tiền thu về lớn hơn hoặc bằng 1tr.

Giả sử giá bán mỗi kg táo là x. Khi đó, số tiền thu về là 50*x đồng.

Theo đề bài, giá mỗi kg táo là 30.000 đồng, nên ta có phương trình:

x = 30.000

Suy ra số tiền thu về là: 50*30.000 = 1.500.000 đồng.

Số tiền lãi là: 1.500.000 - 1.000.000 = 500.000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Phương pháp bán hàng thứ hai là chia thành 5 loại táo: mỗi kg táo loại 1 giá 50.000 đồng, táo loại 2 giá 45.000 đồng, táo loại 3 giá 40.000 đồng, táo loại 4 giá 35.000 đồng và táo loại 5 giá 30.000 đồng. Giả sử ta bán 10 kg táo loại 1, 10 kg táo loại 2, 10 kg táo loại 3, 10 kg táo loại 4 và 10 kg táo loại 5. Lúc đó, số tiền thu về sẽ là (10 * 50.000 + 10 * 45.000 + 10 * 40.000 + 10 * 35.000 + 10 * 30.000) = 1.500.000 đồng. Số tiền lãi thu được là 1.500.000 - 1.000.000 = 500.000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp bán hàng đầu tiên là chia thành 2 loại táo: một loại là táo tốt, mỗi kg có giá 40.000 đồng và một loại là táo kém chất lượng, mỗi kg có giá 20.000 đồng. Giả sử ta bán 30 kg táo tốt và 20 kg táo kém chất lượng. Lúc đó, số tiền thu về sẽ là (30 * 40.000 + 20 * 20.000) = 1.800.000 đồng. Số tiền lãi thu được là 1.800.000 - 1.500.000 = 300.000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46046 sec| 2249.203 kb