Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Em hãy cho biết Nhà nước ta đã làm gì để những trẻ em khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ được thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi GDCD Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23689 sec| 2041.469 kb