Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Đúng ghi Đ, sai ghi S  a, Trong một hình tròn, đường kính bằng 1/2 bán kính. b, Trong một hình tròn, bán kính bằng 1/2 đường kính. c, Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau  
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể áp dụng kiến thức về hình tròn và quan hệ giữa đường kính và bán kính.

Phương pháp giải 1:

a) Trong một hình tròn, đường kính bằng 2 lần bán kính, do đó câu a là sai.

b) Trong một hình tròn, bán kính bằng 1/2 đường kính, do đó câu b là đúng.

c) Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau, do độ dài đường kính chỉ phụ thuộc vào bán kính của hình tròn, nên từ đó ta có thể kết luận rằng các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau. Do đó câu c là đúng.

Phương pháp giải 2:

a) Ta biết rằng đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm trên đường bao quanh hình tròn và đi qua tâm của hình tròn. Bán kính là đoạn thẳng nối tâm của hình tròn với một điểm trên đường bao quanh hình tròn. Vì đường kính luôn lớn hơn bán kính (đường kính bằng 2 lần bán kính), nên câu a là sai.

b) Câu b là đúng vì bán kính cũng chính là một nửa đường kính.

c) Do mỗi điểm trên đường bao quanh hình tròn đều cách tâm của hình tròn cùng một khoảng cách (bán kính), nên các bán kính trong hình tròn có độ dài bằng nhau. Do đó câu c cũng là đúng.

Câu trả lời:

a) S (sai)

b) Đ (đúng)

c) Đ (đúng)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

d, Sai. Công thức tính chu vi hình tròn là C = 2πr, với r là bán kính. Do đó, chu vi hình tròn phụ thuộc vào bán kính, không phải là bán kính bằng nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

c, Đúng. Tất cả các bán kính trong hình tròn có độ dài bằng nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b, Đúng. Bán kính hình tròn bằng một nửa đường kính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a, Sai. Đường kính hình tròn bằng hai lần bán kính, không phải là một nửa bán kính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.45367 sec| 2218.695 kb