Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn ngọc minh anh

Đốc Binh Kiều (Nguyễn tấn kiều) :? - 1866
Đô Đốc Tuyết ( Nguyễn văn tuyết) : ? - 1802
Hai ông có điểm chung là gì ?
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời


Phương pháp làm:

1. Xem xét thông tin về Đốc Binh Kiều (Nguyễn Tấn Kiều): năm sinh và năm mất.
2. Xem xét thông tin về Đô Đốc Tuyết (Nguyễn Văn Tuyết): năm sinh và năm mất.
3. So sánh năm sinh và năm mất của hai ông để tìm điểm chung giữa họ.

Câu trả lời:

Cả Đốc Binh Kiều (Nguyễn Tấn Kiều) và Đô Đốc Tuyết (Nguyễn Văn Tuyết) đều có họ Nguyễn và cùng làm công việc liên quan đến binh sĩ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cả Đốc Binh Kiều và Đô Đốc Tuyết đều giữ vai trò quan trọng và có nhiều đóng góp cho Đại Nam trong thời gian họ hoạt động.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đốc Binh Kiều (Nguyễn Tấn Kiều) và Đô Đốc Tuyết (Nguyễn Văn Tuyết) đều là những người quân sự có tầm ảnh hưởng trong giai đoạn Đại Nam thời Chiến quốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47711 sec| 2236.289 kb