Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

Điền vào chỗ trống những phần còn thiếu trong một số câu thành ngữ, tục ngữ và những câu văn dưới đây?Chết đứng như.....Đa nghi như.....Lặng như.....Lừ đừ như.....Lẩy bẩy như....Nát như.....Nhũn như.....Nói dối như....Nợ như.....Rối như....Rối như...Say như...To như...
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc từng thành ngữ, tục ngữ và câu văn cụ thể.
2. Nhớ đến các từ hoặc thành ngữ tương tự hoặc liên quan.
3. Điền từ hoặc thành ngữ tương ứng vào chỗ trống.

Câu trả lời:

- Chết đứng như chết đứng như ngôi sao.
- Đa nghi như đa nghi như chuột lũ.
- Lặng như lặng như hò reo.
- Lừ đừ như lừ đừ như dê lai.
- Lẩy bẩy như lẩy bẩy như gà trống.
- Nát như nát như bữa ăn.
- Nhũn như nhũn như hạt dẻ.
- Nói dối như nói dối như hít hơi.
- Nợ như nợ như sông núi.
- Rối như rối như băng tuyết.
- Say như say như điếm.
- To như to như bờ sông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

3. Lừ đừ như lừ đừ đi, nghĩa là đi chậm chạp, lề mề.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2. Nói dối như in, nghĩa là nói dối thường xuyên và không ngượng mồm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1. Chết đứng như chết sập, nghĩa là người chết đứng không rung động.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.63934 sec| 2245.289 kb