Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Huỳnh Vũ Dương

điện âm , dương hút nhau vậy eletron đi đâu qua?
Mọi người ơi, mình đang cảm thấy rất lo lắng không biết phải giải quyết câu hỏi này như thế nào, mai phải nộp bài cho giáo viên rồi. Bạn nào thông thái giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, cần hiểu rõ các khái niệm điện âm và dương hút nhau. Điện âm và dương là hai loại điện tích ngược nhau trong vật lý.

Theo định luật của Coulomb, các điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau ra xa và các điện tích trái dấu sẽ hút nhau lại gần. Vì vậy, trong trường hợp này, điện âm và dương hút nhau đang thể hiện một sự tương tác điện tích giữa chúng.

Tuy nhiên, câu hỏi không liên quan trực tiếp đến chúa điện mà hỏi về vị trí của các electron trong trường hợp điện âm và dương của hóa chất hút nhau. Electron là một phần tử cơ bản của nguyên tử và chúng được tìm thấy xung quanh hạt nhân của nguyên tử.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là electron đi xung quanh hạt nhân của nguyên tử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6 - Cánh diều
Câu hỏi Lớp 6 - Cánh diều

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45720 sec| 2243.672 kb