Lớp 9
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
phan quỳnh thi

Để sản xuất vôi sống người ta thường bỏ vào lò một lớp đá vôi xen kẽ với một lớp đá than hãy giải thích việc làm này và viết các phản ứng xẩy ra
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Xác định yêu cầu của câu hỏi: Giải thích việc đặt đá vôi và đá than vào lò khi sản xuất vôi sống và viết các phản ứng xảy ra.
2. Tìm hiểu về quá trình sản xuất vôi sống: Vôi sống là sản phẩm của quá trình nung đá vôi tại nhiệt độ cao, thông qua quá trình nung đá vôi, CO2 sẽ thoát ra và thu được xôi vôi sống.
3. Lý giải việc đặt đá vôi và đá than vào lò:
- Đá vôi (CaCO3) chứa canxi cacbonat. Khi đun nóng đá vôi, canxi cacbonat sẽ phân hủy thành canxi oxit (CaO) và khí CO2 theo phương trình:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
- Đá than (C) chứa cacbon. Khi đốt cháy đá than, cacbon sẽ oxi hóa thành CO2 theo phương trình:
C(s) + O2(g) → CO2(g)
- Khi đặt xen kẽ đá vôi và đá than vào lò và đốt cháy đá than, khí CO2 sẽ tạo thành trong lò và tương tác với canxi oxit trong đá vôi, tạo thành canxi cacbonat (CaCO3) theo phương trình:
CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)
4. Câu trả lời cho câu hỏi:
Đặt đá vôi xen kẽ với đá than trong lò làm nung nguyên liệu đá vôi. Khi đốt cháy đá than, khí CO2 sinh ra sẽ tương tác với canxi oxit (CaO) trong đá vôi, tạo thành canxi cacbonat (CaCO3).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Quá trình bỏ vào lò một lớp đá vôi xen kẽ một lớp đá than để sản xuất vôi sống sử dụng cơ chế chuyển đổi nhiệt hóa. Khi đá vôi và đá than được nung nóng, nhiệt độ tăng cao giúp tăng tốc độ phản ứng hóa học. Bên cạnh đó, khí CO2 được tạo ra từ đá than cũng tác động lên đá vôi, giúp phản ứng xảy ra nhanh chóng và có hiệu suất cao.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việc bỏ vào lò một lớp đá vôi xen kẽ với một lớp đá than để sản xuất vôi sống là để tận dụng tính chất hấp phụ của đá vôi. Đá vôi có khả năng hấp phụ CO2 từ không khí quanh nó, và khi nung nóng cùng với đá than, CO2 bị phản ứng và tiêu hủy, từ đó tạo ra vôi sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việc xen kẽ một lớp đá vôi và một lớp đá than trong lò để sản xuất vôi sống là để tăng tốc độ phản ứng. Đá than chứa cacbon (C) có khả năng tạo điều kiện nhiệt độ cao và một lượng CO2 lớn, giúp đá vôi nhanh chóng phản ứng với CO2 và chuyển thành vôi sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Việc bỏ vào lò một lớp đá vôi xen kẽ với một lớp đá than nhằm tạo điều kiện để các phản ứng hóa học xẩy ra. Đá vôi (CaCO3) reaguje CO2 (được sản xuất từ đá than) theo phản ứng CaCO3 + CO2 -> CaO + CO2. Trong quá trình này, đá vôi sẽ bị nung nóng và phản ứng với CO2 để tạo ra vôi sống (CaO) và khí CO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46604 sec| 2264.289 kb