Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Đặt tính rồi tính  a 125 : 50      b 45,8 :12  c 98,5 :45  d 93,15 : 23
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) 125 : 50 = 2.5
b) 45.8 : 12 = 3.81667
c) 98.5 : 45 = 2.18889
d) 93.15 : 23 = 4.05217

Câu trả lời:
a) 2.5
b) 3.81667
c) 2.18889
d) 4.05217

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46297 sec| 2248.219 kb