Lớp 12
60điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nhân Thành

Crush ko thích mình nhưng mình thích crush. Cố gắng tiếp cận crush nhưng crush không chú ý đến mình. Vậy hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước.
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi trên không có liên quan trực tiếp đến một vấn đề toán học cụ thể. Tuy nhiên, nếu ở góc nhìn của một bài toán giải trí, ta có thể xem xét như sau:

Phương pháp giải:
1. Giải theo quan điểm thời gian: Trong quá trình tiến hóa, một loài mới không xác định xuất hiện trước con cái hay con đực, mà có thể xảy ra theo quan điểm của quá trình thích nghi của tổ tiên chung. Theo quan điểm này, không thể xác định rõ quả trứng có trước hay con gà có trước.

2. Giải theo quan điểm văn hóa: Theo quan điểm văn hóa, người ta cho rằng quả trứng có trước, vì tồn tại các loài chim khác có quả trứng trước khi xuất hiện các loài gà.

Câu trả lời:
- Theo quan điểm thời gian: Không thể xác định rõ quả trứng có trước hay con gà có trước.
- Theo quan điểm văn hóa: Quả trứng có trước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Theo quan điểm logic, câu trứng có trước hay con gà có trước là một câu hỏi mang tính đối ngược vô lí. Vì mối quan hệ của con gà và trứng là một quan hệ tương tác song phương mà không có thứ tự thứ bậc nào. Do đó, không thể xác định được con gà hay trứng xuất hiện trước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo quan điểm tiến hóa, trứng có trước. Trứng là sản phẩm của quá trình tiến hóa từ các đời cha mẹ trước đến khi một loài mới hoàn toàn xuất hiện. Con gà là kết quả của quá trình tiến hóa từ một loài chim khác, trong đó có giai đoạn giữa là giai đoạn trứng của con gà.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43079 sec| 2260.266 kb