Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Vương

COMPLETE 1. I / feel / hopeful / that / we / find / suitable house / very soon 2. You / hear / Maria / since / you / leave school ? 3. I wish / could / give you / all the expensive things / life  4. The people / live / next door to us / keep / have / all night parties giúp mk nhaaa!!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Xác định các từ còn thiếu trong câu và ghép đúng thứ tự câu.
2. Xác định các từ để hoàn thành câu.
3. Sử dụng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phù hợp để hoàn thành câu.

Câu trả lời:
1. I feel hopeful that we will find a suitable house very soon.
2. Have you heard from Maria since you left school?
3. I wish I could give you all the expensive things in life.
4. The people who live next door to us keep having all-night parties.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

1. I feel hopeful that we will find a suitable house very soon.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28378 sec| 2230.055 kb