Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Giang

có một thửa ruộng hình thang , trung bình cộng hai đáy là 31m.Biết rằng nếu kéo dài đáy lớn thêm 6m về một phía thì diện tích miếng đất sẽ tăng lên 48m2 . hỏi thửa ruộng dó có diện tích bằng bao nhiêu?  
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải bằng hình học và phương pháp giải bằng algebra.

Phương pháp giải bằng hình học:
Đặt đáy bé của hình thang là a (m), đáy lớn là b (m).
Diện tích hình thang S = (a + b) * h / 2 (1)
Ta có: b = 2a + 6 (2)

Kéo dài đáy lớn của hình thang thêm 6m, diện tích miếng đất mới là S + 48 = (a + b + 6) * h / 2 (3)

Từ (1), ta có S = 31h (4)

Từ (2), (3), (4) phương trình trên có thể được chuyển thành:
31h = (a + b) * h / 2 (5)
31h + 48 = (a + b + 6) * h / 2 (6)
2a + b = 31 (7)

Khi giải hệ phương trình (5), (6), (7) ta sẽ tìm được giá trị a và b, từ đó tính diện tích thửa ruộng.

Phương pháp giải bằng algebra:
Đặt đáy bé của hình thang là x (m), đáy lớn là y (m).
Theo đề bài ta có hệ phương trình:
y - x = 31 (8)
(y + 6)x/2 = (x + y)x/2 + 48 (9)

Từ (8), (9) giải hệ phương trình ta sẽ tìm được giá trị của x và y, từ đó tính diện tích thửa ruộng.

Trả lời câu hỏi: Để tính diện tích của thửa ruộng, ta cần giải quyết hệ phương trình hình thang và từ đó tìm ra giá trị của đáy bé và đáy lớn. Sau đó, áp dụng công thức tính diện tích hình thang, ta sẽ tính được diện tích của thửa ruộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50730 sec| 2233.578 kb