Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Long

có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số
Hey cả nhà, mình đang bí bách quá, có ai có thể bỏ chút thời gian giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm số chẵn có 4 chữ số, ta cần xét từng chữ số trong số đó.

- Đối với chữ số hàng đơn vị: Ta có 5 lựa chọn là 0, 2, 4, 6, 8.

- Đối với chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn: Ta có 10 lựa chọn từ 0 đến 9.

Vậy tổng cộng có 5 x 10 x 10 x 10 = 5000 số chẵn có 4 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Áp dụng công thức số học, ta biết rằng có 10 chữ số từ 0 đến 9. Trong đó, có 5 chữ số chẵn là 0, 2, 4, 6, 8. Vì số chẵn có 4 chữ số, ta có 10 cách chọn chữ số hàng ngàn, 10 cách chọn chữ số hàng trăm, 10 cách chọn chữ số hàng chục và 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị. Vậy tổng cộng có 10 x 10 x 10 x 5 = 5000 số chẵn có 4 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bằng phép toán học, ta biết rằng trong một tổ hợp chữ số từ 0 đến 9, có 5 chữ số chẵn và 5 chữ số lẻ. Vì số chẵn luôn kết thúc bằng 0, 2, 4, 6 hoặc 8, nên ta có 5 cách chọn chữ số cuối cùng và 10 cách chọn chữ số hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục. Vậy tổng cộng có 5 x 10 x 10 x 10 = 5000 số chẵn có 4 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Có thể tính bằng cách tìm số chẵn đầu tiên có 4 chữ số là 1000, sau đó chia cho 2 để tìm các số chẵn tiếp theo. Tiếp tục thực hiện việc chia cho 2 cho đến khi đạt được số chẵn cuối cùng có 4 chữ số. Vậy ta có tổng cộng 5000 số chẵn có 4 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23532 sec| 2216.961 kb