Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Huy

có bao nhiêu phân số bằng phân số 16/34 mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số là số có hai chữ số. ghi các phân số đó ra
Hey các Bạn, tôi đang mắc kẹt ở đây rồi. Có ai đó có thể giúp tôi một tay được không? Mọi sự giúp đỡ sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần tìm số phân số bằng phân số 16/34 mà tử số và mẫu số đều là số có hai chữ số.

- Bước 1: Tìm ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số:
16 và 34 có ước số chung lớn nhất là 2.

- Bước 2: Chia tử số và mẫu số cho ước số chung lớn nhất đã tìm được:
Ta được phân số 16/34 tương đương với phân số 8/17.

- Bước 3: Tìm số phân số có tử số và mẫu số là số có hai chữ số:
Các số có hai chữ số từ 10 đến 99.

- Bước 4: Tạo các phân số mới có tử số và mẫu số là các số có hai chữ số và tương đương với phân số 8/17:
Từ 8 và 17, chúng ta có thể tạo ra các phân số mới như sau:
80/170, 81/171, 82/172, ..., 89/179, 90/180, ..., 99/199.

Vậy, có tổng cộng 20 phân số bằng phân số 16/34 mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số là số có hai chữ số. Các phân số đó lần lượt là: 80/170, 81/171, 82/172, ..., 99/199.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cách 2: Ta có thể tìm số phân số bằng cách tìm ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của tử số và mẫu số của phân số 16/34. Sau đó, chia tử số và mẫu số của phân số cho ƯCLN đó. Nếu kết quả là số có hai chữ số, thì đó là một phân số thỏa mãn yêu cầu. Ví dụ, ước số chung lớn nhất của 16 và 34 là 2. Chia tử số và mẫu số cho 2 ta có phân số 8/17, là một trong số phân số thỏa mãn yêu cầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Để tìm số phân số bằng phân số 16/34 mà có tử số và mẫu số là số có hai chữ số, ta cần tìm các số tử số có hai chữ số từ 10 đến 99 và mẫu số có hai chữ số từ 10 đến 99. Sau đó, kiểm tra điều kiện phân số. Ví dụ, phân số 20/25 là một trong số phân số thỏa mãn yêu cầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24927 sec| 2222.055 kb