Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Linh

Có bao nhiêu giá trị x > 0 thỏa mãn ( x - 1)x+2 = ( x - 1)x+4
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình ( x - 1)x+2 = ( x - 1)x+4, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giải phương trình bậc 2 (x - 1)x+2 - ( x - 1)x+4 = 0
Bước 2: Thực hiện các phép tính và thu gọn biểu thức, ta có:
x(x-1)x+2 - (x-1)x+1 = 0
x(x+2) - (x+4) = 0
x^2 + 2x - x - 4 = 0
x^2 + x - 4 = 0

Bước 3: Giải phương trình bậc 2 trên, ta có thể sử dụng công thức quy chuẩn hoặc phân tích thành tích để tìm giá trị của x.

Công thức quy chuẩn cho phương trình bậc 2 ax^2 + bx + c = 0 là:
x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / (2a)

Áp dụng công thức quy chuẩn vào phương trình x^2 + x - 4 = 0, ta có:
x = (-1 ± √(1 - 4(1)(-4))) / (2(1))
x = (-1 ± √(1 + 16)) / 2
x = (-1 ± √17) / 2

Vậy, có 2 giá trị x > 0 thỏa mãn phương trình ban đầu, là: (-1 + √17) / 2 và (-1 - √17) / 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Câu trả lời 1:

Ta bắt đầu giải phương trình bằng cách mở ngoặc:

(x - 1)x + 2 = (x - 1)x + 4

x(x - 1) + 2 = x(x - 1) + 4

Sau đó, ta cả hai vế của phương trình đều trừ đi (x - 1)x để loại bỏ phần tử chung:

2 = 4

Phương trình trên là sai vì không có giá trị của x nào thỏa mãn. Vậy, không có giá trị x>0 thỏa mãn phương trình.

Câu trả lời 2:

Ta có:

(x - 1)x + 2 = (x - 1)x + 4

Rút gọn phương trình, ta có:

2 = 4

Phương trình trên là sai vì không có giá trị nào thỏa mãn 2 bằng 4.

Từ cả hai cách giải trên, ta đều thu được kết quả là không có giá trị x>0 thỏa mãn phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25236 sec| 2241.281 kb