Lớp 3
10điểm
2 năm trước
User Google

Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?
Mình đây! Một tâm hồn đang trong cảnh ngặt nghèo cần được cứu nguy. Bạn nào phóng khoáng tâm hồn hãy giúp mình giải quyết vấn đề này với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có thể giải bài toán bằng 2 cách:

Cách 1: Ta chia số lít dầu trên cho số lít của mỗi thùng mới để tìm số thùng mới.
12 (lít) / 4 (lít) = 3 thùng.

Cách 2: Ta nhân số thùng ban đầu với số lít của mỗi thùng mới để tìm số lít trong các thùng mới.
7 thùng * 12 (lít/thùng) = 84 lít.
Sau đó, ta chia số lít này cho số lít của mỗi thùng mới để tìm số thùng mới.
84 (lít) / 4 (lít/thùng) = 21 thùng.

Vậy có thể chia được 3 thùng hoặc 21 thùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Ta có thể chia đều 84 lít dầu vào các thùng 4 lít bằng cách lấy số lít dầu và chia cho số lít mỗi thùng: 84 / 4 = 21 thùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để chia đều 84 lít dầu vào các thùng 4 lít, ta chia số lít dầu cho số lít mỗi thùng: 84 / 4 = 21 thùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số lít dầu có trong 7 thùng là 7 x 12 = 84. Số thùng 4 lít mỗi thùng có thể chứa được là 84 / 4 = 21 thùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45735 sec| 2248.547 kb