Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ánh

Có 20 viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong các hộp. Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi.
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đặt số hộp là x và số viên bi trong mỗi hộp là y.
- Theo đề bài, số hộp không thể chứa 1 hay 20 viên bi, vì vậy số hộp có thể chứa từ 2 đến 19 viên bi.
- Ta cần chia 20 viên bi thành số hộp x sao cho số viên bi trong mỗi hộp y là số nguyên dương và phụ thuộc vào số hộp x.

Cách giải 1:
- Ta có thể chia 20 viên bi thành 2 hộp, mỗi hộp chứa 10 viên bi.

Cách giải 2:
- Chia 20 viên bi thành 4 hộp, mỗi hộp chứa 5 viên bi.

Cách giải 3:
- Chia 20 viên bi thành 5 hộp, mỗi hộp chứa 4 viên bi.

Cách giải 4:
- Chia 20 viên bi thành 10 hộp, mỗi hộp chứa 2 viên bi.

Cách giải 5:
- Chia 20 viên bi thành 19 hộp, mỗi hộp chứa 1 viên bi.

Câu trả lời:
- Có thể chia 20 viên bi vào các hộp bằng 2, 4, 5, 10 hoặc 19 hộp.
- Số viên bi trong mỗi hộp tương ứng là 10, 5, 4, 2 hoặc 1 viên bi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47732 sec| 2232.797 kb