Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Rey

Chọn đáp án đúng
Out of the water.......

A. Jumped the penguins
B. The penguins jumped
C. Did the penguins jump
D. The penguins jump
Mùng 2/9 nhẹ nhàng vậy thôi nè. Chọn kèm giải thích nha^^

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:

1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của nó.
2. Xác định thì và cấu trúc câu.
3. Đánh giá các đáp án và chọn ra đáp án đúng dựa trên kiến thức đã học.

Câu trả lời đúng: B. The penguins jumped.

Giải thích: Dựa vào cấu trúc ngữ pháp của câu, chúng ta nhìn thấy rằng câu đã sử dụng cấu trúc nghi vấn đảo ngữ. Để tạo câu chia sẻ thông tin, chúng ta cần lưu ý cấu trúc ngữ pháp "subject + verb". Trong câu "Out of the water", "The penguins" đóng vai trò chủ ngữ và "jumped" là động từ chính. Vì vậy, câu đúng phải là "The penguins jumped".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48456 sec| 2252.406 kb