Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

Cho tập hợp B = { a,b,c}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con 
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính số tập hợp con của tập hợp B = { a,b,c }, ta sử dụng công thức về số lượng phần tử của tập hợp con. Công thức này được biểu diễn như sau:

Số lượng tập hợp con của tập hợp có n phần tử là 2^n.

Vậy tập hợp B = { a,b,c } có tất cả 2^3 = 8 tập hợp con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47218 sec| 2224.234 kb