Lớp 9
60điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường cao AD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên các cạnh AB và AC. Giả sử hai đoạn thẳng OA và EF cắt nhau tại I. Chứng minh rằng \(AB.AC.AI = A{D^3}.\)
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp chứng minh bằng hình học.

Bước 1: Vẽ hình theo mô tả đề bài.

Bước 2: Chứng minh hai tam giác AID và OAF đồng dạng.
- Ta có: $\angle AID = \angle OAF$ (cùng là góc IAE)
- $\angle AID$ đồng biến với $\angle OAF$ (từ cùng bù tạo thành bởi đường cao)
- Vì vậy, hai tam giác AID và OAF đồng dạng theo góc.

Bước 3: Áp dụng định lí đồng dạng tam giác góc-đỉnh-góc (AA).
- Ta có: $\angle IAQ = \angle OAF$ (do hai tam giác AID và OAF đồng dạng)
- $\angle AQI = \angle AOF = 90^\circ$ (góc vuông)
- Vậy, hai tam giác AIQ và AOF đồng dạng theo góc.

Bước 4: Áp dụng định lí đồng dạng tam giác (AA).
- Ta có: $\frac{AI}{AO} = \frac{AQ}{AF}$ (vì hai tam giác AIQ và AOF đồng dạng)
- Vậy, $\frac{AI}{AO} = \frac{AD}{AC}$ (vì AQ = AD, AF = AC)

Bước 5: Sử dụng định nghĩa tỷ số đối nhau (định nghĩa tỷ số hình học).
- Ta có: $\frac{AI}{AO} = \frac{AD}{AC} \implies AI.AC = AO.AD$
- Nhân cả hai vế của phương trình với AB (tam giác nhọn ABC) ta có:
$\Rightarrow AB.AC.AI = AB.AO.AD \implies AB.AC.AI = AD^2 \cdot AO$

Bước 6: Sử dụng định nghĩa hình học của trung tuyến.
- Ta có: $OA = 2OD$ (vì OA là đường kính, OD là bán kính)
- Vậy, $AO = 2AD$

Bước 7: Thế vào biểu thức ở bước 5, ta được:
- $AB.AC.AI = AD^2 \cdot AO$
- $AB.AC.AI = AD^2 \cdot 2AD$
- $AB.AC.AI = 2AD^3$

Vậy, ta đã chứng minh được: $AB.AC.AI = AD^3$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Cách 2: Sử dụng công thức diện tích tam giác. Ta có diện tích tam giác ABC là S = (1/2)*AB*AC*sin(A). Diện tích tam giác AEF cũng bằng S vì chúng có cùng diện tích và đồng dạng nhờ cạnh chung AD. Diện tích hình vuông ADFE là S' = AD^2. Vậy tỉ số diện tích S/S' = AB*AC*sin(A) / AD^2 = AB*AC/AD^2 = AB*AC/AD^3*AD = AB*AC / AI*AD. Đồng thời, theo định lí Euclide Bạch hợp, điểm I nằm trên đường tròn O, nên S/S' = AI / R, với R là bán kính đường tròn. Từ đó, ta có AI = AB*AC*AD / R. Mà R = AD, nên ta có AI = AB*AC*AD / AD = AB*AC. Vậy AB*AC*AI = AD^3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Sử dụng định lí Euclide Bạch hợp. The triangle ABC is inscribed in circle O. As AD is an altitude, we have AD = 2RcosA, where R is the radius of circle O. Let AF = x and AE = y. By the similarity of triangles AFD and AEC, we have x/AD = AF/AFD = AC/AEC = y/AD. From this, we can deduce that x = AC*AD/AD and y = AB*AD/AD. Therefore, AI = OA - IO = R - ( x + y ) = R - (AC*AD/AD + AB*AD/AD) = R - (AC + AB), and AI*R = R^2 - (AC + AB)*R = R(R - AC - AB). From the triangle similarity, we have AC*AB = AD^2 (AD^2 = AF*AE = x*y), so we can rewrite the previous equation: R(R - AC - AB) = R^2 - AC*AB = R^2 - AD^2. Hence, AB*AC*AI = AD^3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47315 sec| 2252.734 kb