Lớp 10
30điểm
3 năm trước
Thầy Nghiệp ĐZ

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: \(b + c \ge \frac{a}{2} + \sqrt {3{l_a}} .\)
Mình đang vướng một chút rắc rối và cần người giúp đỡ. Nhờ mọi người hãy lan tỏa bác ái của mình và giúp đỡ mình trả lời câu hỏi trên mới ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chứng minh bất đẳng thức trên, ta có thể sử dụng bất đẳng thức tam giác. Nhắc lại bất đẳng thức tam giác: trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Giả sử ta có tam giác ABC, với a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh, và \(l_a\) là độ dài đoạn vuông góc từ đỉnh A tới đường thẳng BC.

Theo bất đẳng thức tam giác, ta có:

\(b + c > a\) (bất đẳng thức 1)

Ta cũng biết rằng \(\sqrt {3{l_a}} > \frac{a}{2}\) (bất đẳng thức 2) - Đây là kết quả của bất đẳng thức tam giác nửa.

Từ hai bất đẳng thức trên, ta có:

\(b + c > a \ge \frac{a}{2} + \sqrt {3{l_a}} \)

Vậy, ta đã chứng minh được bất đẳng thức \(b + c \ge \frac{a}{2} + \sqrt {3{l_a}}\) trong tam giác ABC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45075 sec| 2251.594 kb