Lớp 8
10điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN. Tứ giác BMNC là hình gì ? Vì sao ?
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để giải câu này, ta cần phân tích và vận dụng những kiến thức đã học về tính chất của tam giác cân và các phép đối xứng.

Bước 1: Vẽ hình và đặt tên cho các đối tượng. Vẽ tam giác ABC cân tại A, vẽ BM và CN sao cho BM = CN.

Bước 2: Áp dụng tính chất của tam giác cân. Ta biết tam giác ABC cân, nên ta có AB = AC. Vì BM = CN nên ta có BM = CN.

Bước 3: Áp dụng tính chất của các phép đối xứng. Ta thấy tứ giác BMNC có hai cạnh BM và CN của nó bằng nhau, và cả hai đường thẳng AB và AC cắt hai cạnh kia của tứ giác này tạo thành các góc giống nhau (do hai góc ở đỉnh A của tam giác ABC đồng dạng với nhau). Do đó, tứ giác BMNC là một hình chữ nhật.

Đáp án: Tứ giác BMNC là một hình chữ nhật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Vì mỗi cặp tam giác BMN và NMC có đồng dạng với tam giác ABC, nên ta có BM/MC = BN/NC = AB/AC. Vì BM = CN và AB = AC do tam giác ABC cân tại A, nên ta có BM/MC = 1. Từ đó, ta suy ra BM = MC. Vì vậy, BMNC là hình bình hành.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48758 sec| 2260.547 kb