Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Dung

Cho phản ứng: X → trung   hop  1,3,5-trimetylbenzen. Chất X là: A. axetilen B. metylaxetilen  C. etylaxetilen D. đimetylaxetilen

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08674 sec| 2040.289 kb