Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Giang

cho một số tự nhiên biết rằng nếu  viết chữ số 0 vào tận cùng số đó thì ta được một số mới hơn là 405 tìm số đó ?
Xin chào tất cả, mình đang cảm thấy một chút lúng túng với câu hỏi này. Mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp liệt kê tất cả các số tự nhiên có thể được tạo ra bằng cách viết chữ số 0 vào tận cùng số ban đầu.

Cách 1: Số tự nhiên có dạng ABC. Khi viết chữ số 0 vào tận cùng số đó, ta được số mới là ABC0. Vì số mới lớn hơn 405, ta cần xét giá trị các chữ số A, B và C. Ta có:

- Nếu A = 5, B = 4 và C ≤ 4, ta có số mới là 5400, 5410, ..., 5440.
- Nếu A = 4 và B, C ≤ 4, ta có số mới là 4000, 4010, ..., 4040.
- Nếu A < 4 và B, C ≤ 4, ta có số mới là 3000, 3010, ..., 3040; 2000, 2010, ..., 2040; 1000, 1010, ..., 1040.

Cách 2: Số tự nhiên có dạng ABCD. Tương tự như cách 1:

- Nếu A = 5, B = 4, C = 0 và D ≤ 4, ta có số mới là 54000, 54100, ..., 54400.
- Nếu A = 4, B, C = 0 và D ≤ 4, ta có số mới là 40000, 40100, ..., 40400.
- Nếu A < 4, B, C = 0 và D ≤ 4, ta có số mới là 30000, 30100, ..., 30400; 20000, 20100, ..., 20400; 10000, 10100, ..., 10400.

Cách 3: Tương tự như cách 1 và cách 2, ta cũng có thể xét tới số tự nhiên có nhiều hơn 4 chữ số và tìm các giá trị tương ứng.

Vậy, từ phương pháp liệt kê trên, ta có thể tìm được nhiều số thoả mãn câu hỏi trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tìm số thỏa mãn yêu cầu, ta có thể sử dụng phép cộng. Gọi số cần tìm là x, ta có phép tính x + 0 = 405. Từ đó suy ra x = 405. Vậy số tự nhiên có chữ số 0 cuối cùng là 405.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số tự nhiên có chữ số 0 cuối cùng là số mà khi viết thêm chữ số 0 cuối cùng ta được một số mới, lớn hơn 405. Có thể có nhiều số thỏa mãn yêu cầu này, ví dụ như 410, 500, 1000, 10000,...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số ban đầu có thể là 40000. Khi viết chữ số 0 vào tận cùng, ta được số mới là 40500.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số ban đầu có thể là 4000. Khi viết chữ số 0 vào tận cùng, ta được số mới là 4050.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47570 sec| 2248.852 kb