Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Việt

Cho một hình chữ nhật có chiều dài 30cm chiều rộng 15cm a/Hỏi lượng của hình chữ nhật? b/Xác định độ,điểm nút  c/Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật lên thành 30cm thì chất mới là gì?
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm như sau:
a/ Để tính lượng của hình chữ nhật, ta sử dụng công thức: Diện tích = chiều dài x chiều rộng.

b/ Để xác định độ, điểm nút, ta cần biết rõ ràng đường nét và thành phần của hình chữ nhật.

c/ Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật lên thành 30cm, chất mới là một hình vuông.

Câu trả lời:
a/ Lượng của hình chữ nhật là 30cm * 15cm = 450 cm^2

b/ Để xác định độ, điểm nút của hình chữ nhật cần có thông tin chi tiết hơn về đường nét và thành phần của hình chữ nhật.

c/ Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật lên thành 30cm, chất mới là một hình vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

c/Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên thành 30cm thì chất mới chỉ là hình chữ vuông với các cạnh bằng nhau là 30cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b/Điểm nút của hình chữ nhật là giao điểm của các cạnh. Vậy điểm nút của hình chữ nhật là 4 góc của nó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b/Độ nút của hình chữ nhật là tích của chiều dài và chiều rộng, tức là 30cm * 15cm = 450cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a/Lượng của hình chữ nhật được tính bằng công thức Diện tích = chiều dài * chiều rộng. Vậy lượng của hình chữ nhật là 30cm * 15cm = 450cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46595 sec| 2261.563 kb