Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

Cho mình xin một số bài tập tính giờ địa lí 6 được khumm ạ!!!!!!
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài cho các câu hỏi Tiếng Anh lớp 9 được liệt kê dưới đây:

11. Loại câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Bạn có thể sử dụng kiến thức về so sánh của tính từ trong Tiếng Anh và từ loại từ thích hợp để chọn từ đúng cho câu hỏi này.

Câu trả lời đúng là: B. many times as big as

12. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Bạn cần nhìn vào câu gốc và tìm hiểu cách so sánh trong Tiếng Anh. Câu trả lời đúng là: B. This year it is colder than last year.

13. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh độ tuổi giữa "I" và "She". Câu trả lời đúng là: D. I'm younger than her.

14. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Bạn cần nhìn vào câu gốc và nắm vững ngữ pháp để chọn đáp án đúng cho câu hỏi này. Câu trả lời đúng là: A. as difficult as it was last month.

15. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Bạn cần biết cách so sánh độ dài giữa các danh từ. Câu trả lời đúng là: B. the longest.

16. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh độ đọc và độ hiểu. Câu trả lời đúng là: B. The more/ the more.

17. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh độ nóng lên thông qua cấu trúc so sánh hơn và hơn. Câu trả lời đúng là: D. hotter and hotter.

18. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh tốc độ xuất phát giữa "Peter" và "Mary". Câu trả lời đúng là: D. faster.

19. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Câu trả lời đúng là: A. more serious.

20. Loại câu hỏi: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Ta cần so sánh khả năng kiếm tiền giữa "Peter" và "his wife". Câu trả lời đúng là: B. as much money as.

Câu trả lời mới:

11. Your house is many times as big as mine.

12. This year it is colder than last year.

13. I'm younger than her.

14. The test is as difficult as it was last month.

15. The Nile River is the longest of all.

16. The more we read, the more we know.

17. It gets hotter and hotter.

18. Peter usually drives faster than Mary.

19. The problem seems to be more serious.

20. Peter cannot earn as much money as his wife.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25024 sec| 2251.539 kb