Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

Cho khí clo vào nước được dung dịch có màu vàng nhạt.Trong nước clo có chứaA. Cl2,H2O                             B.HCl,HClO        C. HCl,HClO, H2O                       D. HCl,HClO, H2O,Cl2
Help me, please! Mình đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi cực kỳ khó khăn và mình cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai có thể giải đáp giúp mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng các thông tin sau đây:

1. Khí clo (Cl2) có màu vàng nhạt.
2. Nước clo có màu vàng nhạt.

Từ thông tin trên, ta suy ra rằng khí clo đã phản ứng với nước để tạo ra một chất có màu vàng nhạt.

Tuy nhiên, chúng ta không thể xác định chính xác các chất có trong dung dịch chỉ từ câu hỏi đưa ra được, vì có nhiều chất có thể có màu vàng nhạt và có thể tạo thành dung dịch khi phản ứng với khí clo và nước.

Vì vậy, câu trả lời sẽ là D. HCl, HClO, H2O, Cl2, tuy nhiên, không thể xác định chính xác dung dịch chứa những chất nào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Dung dịch còn chứa HClO do khí clo phản ứng với nước tạo thành axit hypoclorous (HClO).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Vì màu vàng nhạt xuất hiện khi cho khí clo vào nước, như vậy trong dung dịch có chứa Cl2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Nếu trong nước chỉ có HCl thì không thể tạo ra màu vàng nhạt, do đó dung dịch không chỉ chứa HCl.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Dựa vào hiện tượng màu vàng nhạt của dung dịch khi cho khí clo vào nước, ta suy ra trong nước clo có chứa Cl2 vì chất này có màu vàng nhạt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25792 sec| 2229.375 kb