Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Đỗ Quang Thắng

Cho hỗn hợp khí CO2 và SO2 đi qua dung dịch NaOH. Sản phẩm của phản ứng thuộc loại hợp chất nào ? Viết các PTHH có thể xảy ra.
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Sản phẩm của phản ứng thuộc loại muối, chất khí và chất rắn. Cụ thể, dung dịch NaOH phản ứng với CO2 tạo ra muối cacbonat, với SO2 tạo ra muối sulfat và cũng tạo ra chất rắn kết tủa trong dung dịch.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sản phẩm của phản ứng thuộc loại muối và chất khí. Cụ thể, dung dịch NaOH phản ứng với CO2 tạo ra muối cacbonat và với SO2 tạo ra muối sulfat, đồng thời thu được chất khí không tan trong dung dịch.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sản phẩm của phản ứng thuộc loại muối và hợp chất hữu cơ. Cụ thể, dung dịch NaOH phản ứng với CO2 tạo ra muối cacbonat và với SO2 tạo ra muối sulfat, đồng thời cũng tạo ra các hợp chất hữu cơ phối trí.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sản phẩm của phản ứng thuộc loại muối. Cụ thể, dung dịch NaOH phản ứng với CO2 tạo ra muối cacbonat và với SO2 tạo ra muối sulfat.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải câu hỏi này, ta cần biết các tính chất của các chất tham gia và sản phẩm phản ứng.

1. Sản phẩm thuộc loại hợp chất nào:
- Dung dịch NaOH là dung dịch axit bazơ, vì vậy sản phẩm là hợp chất muối.

2. Phương pháp giải và viết PTHH:

Phương pháp giải:
- Viết biểu đồ hóa học của các chất tham gia:
CO2(g) + NaOH(aq) → ?
SO2(g) + NaOH(aq) → ?
- Xác định các phản ứng phù hợp với các chất tham gia.
- Viết các phương trình hóa học của phản ứng.

Cách 1:
CO2(g) + 2NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + H2O(l)
SO2(g) + 2NaOH(aq) → Na2SO3(aq) + H2O(l)

Cách 2:
CO2(g) + 2NaOH(aq) → NaHCO3(aq)
SO2(g) + 2NaOH(aq) → Na2SO3(aq) + H2O(l)

Đáp án:
Sản phẩm của phản ứng thuộc loại hợp chất muối Na2CO3 hoặc NaHCO3 hoặc Na2SO3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43083 sec| 2264.164 kb