Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đức

Cho hỏi cái lày : Lm sao mà con trai lại phải làm cột nhà vậy ? Mà đôi khi mik ko có ny nhx có e gái vx phải lm cột z ?
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu câu hỏi.
- Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm của con trai trong gia đình.
- Xem xét các quan điểm khác nhau về truyền thống và vai trò của con trai trong xây*** gia đình.

Câu trả lời:
1. Con trai phải làm cột nhà là do các truyền thống và quy tắc xã hội quy định rằng con trai chịu trách nhiệm chủ yếu về công việc nặng nhọc và xây*** gia đình. Điều này xuất phát từ quan điểm cổ xưa rằng con trai là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình.

2. Ngoài ra, việc con trai làm cột nhà cũng có thể được coi là một nhiệm vụ mỹ quan trong xây*** và duy trì những truyền thống gia đình. Việc con trai là thành viên cốt lõi trong gia đình có thể đảm bảo sự ổn định và tính bền vững của gia đình.

3. Tuy nhiên, ý kiến này không còn phổ biến và cũng không áp dụng trong tất cả các gia đình. Hiện nay, nhiều gia đình không giới hạn nhiệm vụ và trách nhiệm dựa theo giới tính mà trọng tâm là khả năng và nguyện vọng của từng thành viên trong gia đình. Sự chọn lựa này dựa trên tiêu chí công bằng và sự công nhận giá trị của cả nam và nữ trong việc đóng góp vào gia đình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Tuy nhiên, hiện nay vai trò giữa nam giới và nữ giới trong gia đình đã thay đổi. Việc ai làm cột nhà phụ thuộc vào sự phân chia công việc gia đình và quyết định của mỗi cặp đôi. Có thể con trai hoặc con gái đều có thể làm cột nhà tùy thuộc vào sự đồng thuận và sáng suốt của hai bên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Việc con trai phải làm cột nhà liên quan đến truyền thống gia đình trong một số văn hóa. Trước đây, việc xây*** và duy trì căn nhà là trách nhiệm của nam giới. Đó là sự chịu trách nhiệm và bảo vệ gia đình của con trai trong xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó.
2. Suy nghĩ và tập trung vào câu hỏi.
3. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để trả lời câu hỏi.
4. Viết câu trả lời theo ý của bạn.

Câu trả lời:

In my family, my mom usually cooks. She cooks a variety of dishes, from traditional Vietnamese cuisine to international dishes like pasta, stir-fries, and curries. She is a very talented cook and always tries out new recipes. I really enjoy her cooking, especially her homemade pho and spring rolls.

My dad also cooks occasionally, but he usually takes care of grilling and barbecuing. He loves cooking meat and always makes delicious grilled steaks and burgers.

As for myself, I am still learning how to cook. I can make simple dishes like scrambled eggs and instant noodles, but I'm not yet confident in trying more complicated recipes. However, I do enjoy helping my mom in the kitchen and learning from her. Maybe one day I will become a skilled cook like her.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45047 sec| 2256.656 kb