Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Phương

Cho hình chữ nhật ABCD và hình bình hành AMCN có các kích thước ghi trên hình vẽ. Tính diện tích của hình bình hành AMCN bằng hai cách khác nhau.                                     A B M N D C 10cm 4cm 4cm 10cm 8cm 8cm  
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính diện tích của hình bình hành AMCN, chúng ta có thể sử dụng hai cách khác nhau:

Cách 1: Sử dụng công thức diện tích hình bình hành. Diện tích hình bình hành bằng tích độ dài một cạnh và độ dài đường cao tương ứng với cạnh đó. Trong trường hợp này, cạnh AM có độ dài 10cm và đường cao từ A xuống MN có độ dài 4cm, nên diện tích hình bình hành AMCN là: 10cm x 4cm = 40 cm².

Cách 2: Tính diện tích hình bình hành và trừ đi diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình bình hành bằng tích độ dài đáy và đường cao tương ứng với đáy đó. Trong trường hợp này, đáy AM có độ dài 10cm và đường cao tương ứng với đáy đó cũng là 4cm, nên diện tích hình bình hành AMCN là: 10cm x 4cm = 40 cm².
Tiếp theo, diện tích hình chữ nhật ABCD là tích độ dài hai cạnh AB và BC. Trong trường hợp này, AB có độ dài 10cm và BC có độ dài 4cm, nên diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10cm x 4cm = 40 cm². Vì vậy, diện tích hình bình hành AMCN bằng diện tích hình bình hành trừ đi diện tích hình chữ nhật là: 40 cm² - 40 cm² = 0 cm².

Vậy, diện tích của hình bình hành AMCN là 0 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 4: Diện tích của hình bình hành AMCN cũng có thể tính bằng tích đáy CN và chiều cao hình bình hành AMCN. Với đáy CN là 10cm và chiều cao là 4cm, ta có S = 10cm * 4cm = 40cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Diện tích của hình bình hành AMCN có thể tính bằng tích đáy AM và chiều cao hình bình hành AMCD. Với đáy AM là 4cm và chiều cao là 8cm, ta có S = 4cm * 8cm = 32cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 2: Diện tích của hình bình hành AMCN cũng có thể tính bằng tích 2 đường chéo chia 2. Với đường chéo lớn là AC và đường chéo nhỏ là MN, ta có S = (AC * MN) / 2. Thay giá trị lấy được từ hình vẽ vào, ta có S = (10cm * 4cm) / 2 = 20cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Diện tích của hình bình hành AMCN là tích của cạnh đáy và độ cao. Với cạnh đáy là 4cm và độ cao là 8cm, ta có S = 4cm * 8cm = 32cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48790 sec| 2262.016 kb