Lớp 9
20điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Trần Hoàng Vũ

Cho cạnh hình vuông là a. Tính diện tích phần màu đỏ.
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 4: Dựa vào hình vẽ, ta thấy diện tích phần màu đỏ chính là diện tích hình vuông trừ đi 4 tam giác vuông cân có cạnh bằng a. Vậy diện tích phần màu đỏ là a^2 - 4 * (a * a / 2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Xét hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau. Diện tích phần màu đỏ bằng tổng diện tích 4 phần minus diện tích 3 phần không đỏ. Vậy diện tích phần màu đỏ là 4 * (a/2)^2 - 3 * (a/2)^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Xét hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ bằng nhau. Diện tích phần màu đỏ bằng 2 hình vuông nhỏ. Vậy diện tích phần màu đỏ là 2 * (a/2)^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Diện tích toàn bộ hình vuông là a^2, vậy diện tích phần màu đỏ là a^2 - diện tích phần màu không đỏ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích phần màu đỏ trong hình vuông, chúng ta cần biết kích thước của cạnh hình vuông (a) và cạnh của hình vuông nhỏ (b).

Cách 1:
1. Vẽ đường chéo chia hình vuông thành hai tam giác đều.
2. Tính diện tích tam giác đều lớn bằng công thức: \(S_{tamgiac} = \frac{{a^2 \sqrt{3}}}{4}\).
3. Tính diện tích tam giác nhỏ bằng công thức: \(S_{hinhvuong} = \frac{{b^2 \sqrt{3}}}{4}\).
4. Diện tích phần màu đỏ được tính bằng hiệu của diện tích tam giác đều lớn trừ đi diện tích tam giác nhỏ: \(S_{red} = S_{tamgiac} - S_{hinhvuong}\).

Cách 2:
1. Tính diện tích hình vuông bằng công thức: \(S_{hinhvuong} = a^2\).
2. Tính diện tích hình vuông nhỏ bằng công thức: \(S_{hinhvuong} = b^2\).
3. Diện tích phần màu đỏ được tính bằng hiệu của diện tích hình vuông lớn trừ đi diện tích hình vuông nhỏ: \(S_{red} = S_{hinhvuong} - S_{hinhvuong}\).

Câu trả lời:
Từ câu hỏi, ta không có thông tin về kích thước cạnh hình vuông (a) hoặc cạnh của hình vuông nhỏ (b), do đó không thể tính được diện tích phần màu đỏ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49355 sec| 2263.25 kb