Lớp 9
40điểm
3 năm trước
vũ tiến

Cho các điểm A(1; 4) và B(3; 1). Xác định đường thẳng y=ax sao cho A và B nằm về hai phía của đường thẳng và cách đều đường thẳng đó.
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xác định đường thẳng y=ax đi qua hai điểm A(1; 4) và B(3; 1) sao cho A và B nằm về hai phía của đường thẳng và cách đều đường thẳng đó, ta cần xác định dạng của đường thẳng. Ta có thể sử dụng công thức điểm đẳng xa với A và B. Điểm C(x; y) là điểm trên đường thẳng y=ax, ta có: |1a + 4 - ax|/sqrt(a^2 +1) = |3a + 1 - ax|/sqrt(a^2 +1). Giải phương trình ta được một số giá trị của a và x, từ đó tìm được đường thẳng y=ax.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đối với câu hỏi trên, ta có thể xác định được đường thẳng y=ax bằng công thức hỗn hợp của hai điểm A và B. Đầu tiên, tính tỷ số độ dốc của đường thẳng ab bằng (y2-y1)/(x2-x1), ta có: (1-4)/(3-1)=-3/2. Vậy ta có a=-3/2. Do đó, đường thẳng y=ax đi qua hai điểm A(1; 4) và B(3; 1) là y=(-3/2)x + (11/2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:
Để tìm đường thẳng y = ax thỏa mãn điều kiện A và B nằm về hai phía của đường thẳng và cách đều đường thẳng đó, ta cần xét 2 trường hợp:
1. A và B nằm ở cùng phía đối với đường thẳng y = ax.
2. A và B nằm ở hai phía khác nhau đối với đường thẳng y = ax.

Câu trả lời:
1. Trường hợp A và B nằm ở cùng phía đối với đường thẳng y = ax:
Để A và B nằm ở cùng phía đối với đường thẳng y = ax, ta cần xác định khoảng giá trị của a mà tọa độ y của A và B đều lớn hơn tọa độ y trên đường thẳng y = ax.
Tọa độ y của A: y(A) = 4
Tọa độ y của B: y(B) = 1

Điều kiện A và B đều nằm phía trên đường thẳng y = ax:
4 > a(1)
1 > a(3)

=> Có hệ phương trình:
1 > 3a
4 > a

Giải hệ phương trình này, ta có 1 > 3a > 4 > a, từ đó suy ra không tồn tại giá trị a thỏa mãn điều kiện A và B nằm ở cùng phía đối với đường thẳng y = ax.

2. Trường hợp A và B nằm ở hai phía khác nhau đối với đường thẳng y = ax:
Để A và B nằm ở hai phía khác nhau đối với đường thẳng y = ax, ta cần xác định khoảng giá trị của a mà tọa độ y của A nhỏ hơn tọa độ y trên đường thẳng y = ax và tọa độ y của B lớn hơn tọa độ y trên đường thẳng y = ax.
Tọa độ y của A: y(A) = 4
Tọa độ y của B: y(B) = 1

Điều kiện A nhỏ hơn đường thẳng y = ax và B lớn hơn đường thẳng y = ax:
4 < a(1)
1 > a(3)

=> Có hệ phương trình:
4 < a
1 > 3a

Giải hệ phương trình này, ta có 4 < a < 1/3, từ đó ta suy ra khoảng giá trị của a là (1/3, 4).

Vậy, đường thẳng y = ax thỏa mãn yêu cầu đề bài là a thuộc đoạn (1/3, 4).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49470 sec| 2252.266 kb