Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Dung

Cho ∆ABC vuông tại A.                                                                             a. Biết (ABC) ̂=〖50〗^0. Tính  (ACB) ̂ ?                                               b.  Lấy M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh ∆AMB=∆DMC                                                  c. Chứng minh AB //CD.
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a. Ta có (ACB) = (ABC) = 50° (vì đây là góc vuông tại A và ABC là tam giác vuông) .

b. Gọi E là trung điểm của MA. Ta có ME = EA = AM (do E là trung điểm).
Ta cần chứng minh ∆AMB = ∆DMC.
+ Vì AM = MD (theo đề bài), ME = EA và góc MAE = MDE (do EM song song AD),
nên ta có ∆AME ≅ ∆DME (Tam đẳng thức vuông cân).
+ Do đó, góc AMC = góc AMD và AC = AD (đều là đoạn thẳng nối giữa cùng một điểm với cùng một trung điểm).
+ Vậy ∆AMB = ∆DMC (cùng phía khác cạnh bằng nhau).

c. Ta cần chứng minh AB // CD.
+ Từ phần b, ta có ∆AMB = ∆DMC.
+ Vì AM = MD, nên góc MDC = góc DMA (góc tương ứng) (1).
+ Vì ∆AMB = ∆DMC, nên góc AMD = góc ACB (góc tương ứng) (2).
+ Từ (1) và (2), ta có ACB = MDC.
+ Vậy AB // CD (góc so le, góc đối).

Câu trả lời:
a. (ACB) = 50°.
b. ∆AMB = ∆DMC.
c. AB // CD.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

b. Ta có MA = MD (theo đề bài) và cùng thuộc trục đối của tia MA, nên theo định lý góc đối, ta có ∠BAM = ∠MDA (góc đối tia MA)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a. Để tìm (ACB) ̂, ta sử dụng công thức tổng các góc trong tam giác, ta có: (ACB) ̂ = 180^0 - (ABC) ̂ = 180^0 - 50^0 = 130^0

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47074 sec| 2247.906 kb