Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Dung

chia 1 cái bánh mì thành 8 phần bằng nhau , có mấy cách làm ?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để chia 1 cái bánh mỳ thành 8 phần bằng nhau, ta có thể sử dụng phương pháp chia đồng nhất. Đầu tiên, ta chia cái bánh thành 4 phần bằng cách cắt hai đường chéo chéo nhau trong hình dạng hình vuông. Tiếp theo, ta cắt từng phần đã chia thành hai phần bằng nhau bằng cách cắt ngang theo trục đứng và ngang.

Câu trả lời: Có thể chia 1 cái bánh mỳ thành 8 phần bằng nhau bằng phương pháp trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Một cách khác để tính số cách chia 1 cục bánh mỳ thành 8 phần bằng nhau là sử dụng quy tắc chia đều. Ta chia số phần bánh mỳ cho số phần bằng nhau là 8 - 1 = 7. Từ đó, ta có tổng số cách chia là 7C7 = 1. Vậy có 1 cách chia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có thể sử dụng phương pháp định tính để tìm số cách chia bánh mỳ thành 8 phần bằng nhau. Với mỗi điểm cắt, ta có 2 lựa chọn: cắt hay không cắt, và tổng số cách chia sẽ là 2^7 = 128. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một số cách chia sẽ trùng lặp nhau, nên ta chỉ tính 1 cách duy nhất cho mỗi trường hợp trùng lặp. Do đó, số cách chia là 128/8 = 16.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sử dụng công thức tổ hợp, ta có thể tính được số cách chia bánh mỳ. Khi chia 1 cục bánh mỳ thành 8 phần, ta có thể chọn 7 điểm cắt trên đường điểm liền kề của 8 phần. Số cách chọn 7 điểm từ 8 điểm là C(8, 7) = 8. Vậy có 8 cách chia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Có thể chia bánh mỳ thành 8 phần bằng nhau bằng cách cắt từng phần ngang qua bánh mỳ. Có tổng cộng 7 điểm cắt, vì vậy có 7 cách chia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45432 sec| 2256.25 kb