Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?  A. Metyl axetat B. Phenol C. Axit acrylic D. Ancol metylic

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.45924 sec| 2049.477 kb