Lớp 6 - Cánh diều
50điểm
7 tháng trước
Trần Thị Thu Hiền

Đi từ xích đạo về 2 cực , các đới thiên nhiên phân bố thứ tự như thế nào ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Theo hướng từ xích đạo về cực, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự là rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá rộng, đài nguyên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08632 sec| 2223.813 kb