Lớp 12
10điểm
2 tháng trước
!Lần đầu hỏi
Phạm Danh Thái

\(2^2. 2^3.2^4=?\)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.02102 sec| 2120.133 kb