Lớp 6
60điểm
2 tuần trước
!Lần đầu hỏi
Phạm khánh phương

Bài thơ lượm sáng tác năm bao nhiêu ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Năm 1949

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25445 sec| 2182.305 kb