Lớp 8
10điểm
3 năm trước
Nguyễn Duy Mạnh

Câu 8: Tình huống nào sau đây cần phải viết tường trình?
A.Em bị ốm, em muỗn nghỉ học
B. Em muốn vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
C. Em bị mất xe đạp lúc đi tập văn nghệ ở lớp
D. Chuẩn bị cho đại hội chi đội.
Mình cần gấp sự giúp đỡ! Có ai có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình đang cần tìm câu trả lời cực kỳ chi tiết đây

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm cho câu hỏi trên là phân tích nội dung của từng tình huống để xác định xem có cần viết tường trình hay không.

- Tình huống A: Em bị ốm, em muốn nghỉ học. Đây là tình huống cá nhân, không cần phải viết tường trình.

- Tình huống B: Em muốn vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để trở thành Đoàn viên, em cần viết tường trình để giải thích lý do, động cơ, và ý thức của mình trong việc muốn gia nhập.

- Tình huống C: Em bị mất xe đạp lúc đi tập văn nghệ ở lớp. Đây là tình huống xảy ra ngoài ý muốn và gây thiệt hại. Em cần viết tường trình để thông báo vụ việc cho người có thẩm quyền và yêu cầu giúp đỡ.

- Tình huống D: Chuẩn bị cho đại hội chi đội. Đây là một sự kiện quan trọng và có sự chuẩn bị từ trước. Em cần viết tường trình để ghi lại quá trình chuẩn bị, công việc đã thực hiện trong quá trình này.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: Câu hỏi sau đây cần phải viết tường trình là: B. Em muốn vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; C. Em bị mất xe đạp lúc đi tập văn nghệ ở lớp; D. Chuẩn bị cho đại hội chi đội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Tình huống cần phải viết tường trình là câu B. Em muốn vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Viết tường trình giúp em diễn đạt mong muốn và lý do muốn gia nhập Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, cùng với đó là bày tỏ sự chuẩn bị và ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia hoạt động của đoàn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tình huống cần phải viết tường trình là câu D. Chuẩn bị cho đại hội chi đội. Viết tường trình giúp em tường thuật chi tiết công việc đã làm trong quá trình chuẩn bị đại hội chi đội, bao gồm các quá trình tổ chức, cách thức lựa chọn đại biểu, và kế hoạch hoạt động của đại hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tình huống cần phải viết tường trình là câu C. Em bị mất xe đạp lúc đi tập văn nghệ ở lớp. Viết tường trình giúp em gửi thông báo về sự cố này cho giáo viên và cơ quan phụ trách giáo dục để nhận sự hỗ trợ và tìm cách giải quyết vấn đề.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46318 sec| 2252.727 kb