Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Phương

Câu 3: Hãy viết một bài báo lý giải vì sao trong điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách, trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được thực hiện hóa? Gợi ý: Tìm hiểu về sự hình thành triều đại Charkit ở Xiêm và triều Nguyễn ở Việt Nam. Tìm hiểu về nền kinh tế ở hai quốc gia. Tìm hiểu về cơ cấu xã hội của 2 quốc gia.
Mình đây! Một tâm hồn đang trong cảnh ngặt nghèo cần được cứu nguy. Bạn nào phóng khoáng tâm hồn hãy giúp mình giải quyết vấn đề này với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về sự hình thành triều đại Chakri ở Xiêm và triều Nguyễn ở Việt Nam: Nghiên cứu về lịch sử, bối cảnh và quá trình thành lập các triều đại này, bao gồm các vụ nổi loạn, sự thống nhất và sự nắm quyền.

2. Tìm hiểu về nền kinh tế của hai quốc gia: Xem xét những thay đổi và phát triển kinh tế trong các triều đại này, bao gồm các hệ thống kinh tế, vai trò của nông nghiệp, thương mại và công nghiệp.

3. Tìm hiểu về cơ cấu xã hội của hai quốc gia: Nghiên cứu về hệ thống xã hội, cấu trúc giai cấp, tầng lớp và địa vị xã hội trong cả hai quốc gia.

4. Phân tích các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai quốc gia trong điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức.

5. So sánh tư tưởng cải cách ở Xiêm và tư tưởng canh tân ở Việt Nam, đánh giá tại sao tư tưởng cải cách đã thành công trong vương quốc Xiêm trong khi tư tưởng canh tân ở Việt Nam không đạt được thành công tương tự.

Câu trả lời:

Câu trả lời có thể khá phức tạp và đa chiều. Tuy nhiên, một số khía cạnh có thể được đề cập bao gồm:

1. Vệ tinh lớn và áp lực từ các quốc gia xung quanh: Trong quá trình phát triển, các triều đại Chakri ở Xiêm đã phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia lân cận, đặc biệt là Ái-len và Anh. Điều này có thể thúc đẩy việc thực hiện cải cách nhằm tăng cường sự kiểm soát và phát triển quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam chịu áp lực từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng không có một vệ tinh lớn đè lên như Xiêm.

2. Ảnh hưởng từ các đế quốc: Xiêm đã có những lợi ích và sự hỗ trợ từ các đế quốc như Anh và Pháp để duy trì và mở rộng lãnh thổ. Khi cần được các đế quốc hỗ trợ, triều đại Chakri đã có khả năng thực hiện cải cách để đáp ứng các yêu cầu đó. Trái lại, Việt Nam chịu ảnh hưởng của các đế quốc nhưng không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước đó, điều này có thể là một trong những lí do khiến tư tưởng canh tân không được thực hiện hóa.

3. Tự do và độc lập tư duy: Trong bối cảnh lịch sử, có khả năng rằng những tư tưởng canh tân ở Việt Nam chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với tư tưởng cải cách ở Xiêm. Sự tự do tư duy và độc lập trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cải cách và canh tân.

Cần lưu ý rằng câu trả lời chi tiết và toàn diện cần phụ thuộc vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá đầy đủ các yếu tố lịch sử, kinh tế và xã hội trong quá trình phát triển của cả hai quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Cơ cấu xã hội cũng góp phần quan trọng. Ở Xiêm, cơ cấu xã hội tương đối linh hoạt và thanh niên tri thức có nhiều cơ hội tiến bộ trong thời kỳ cải cách. Trong khi đó, ở Việt Nam, cơ cấu xã hội vẫn đóng kín, quan trọng chủ yếu được định đoạt bởi tầng lớp quý tộc và quan lại, hạn chế cơ hội cho sự phát triển của những ý tưởng mới và tư tưởng canh tân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nền kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện được tư tưởng cải cách. Trong thời kỳ Charkit, Xiêm đã có một nền kinh tế phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và công nghiệp dệt may. Trong khi Việt Nam thời kỳ triều đại Nguyễn vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu và cần sự phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bối cảnh không gian và thách thức cũng góp phần quyết định đến sự khác biệt. Vương quốc Xiêm nằm ở vùng Đông Nam Á khá xa với sự ảnh hưởng của các nước châu Âu, gần Trung Quốc và Ấn Độ có ảnh hưởng từ các nền văn minh lâu đời. Trong khi đó, Việt Nam có phạm vi nhỏ hẹp hơn, ít tiếp xúc với các nền văn minh khác và phụ thuộc nhiều vào Triều đình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công của tư tưởng cải cách ở vương quốc Xiêm và thất bại của tư tưởng canh tân ở Việt Nam là ở điều kiện, bối cảnh và thời gian của hai quốc gia. Xiêm đã thực hiện cải cách trong thời kỳ triều đại Charkit, khi mà thần chế đang suy yếu và nền kinh tế đang phát triển. Trong khi đó, Việt Nam đang ở thời kỳ triều đại Nguyễn, khi thần chế vẫn còn mạnh mẽ và nền kinh tế không phát triển.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44833 sec| 2262.008 kb