Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

Câu 12: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đến chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai cách nhau bao nhiêu năm ? A. 10 năm B. 11 năm C.12 năm D.13 năm
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất xảy ra vào năm A và chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai xảy ra vào năm B. Khi tính hiệu 2 năm này ta được cách nhau 10 năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đến chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai cách nhau 10 năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.54994 sec| 2209.328 kb