Lớp 6
10điểm
3 năm trước
Trọng Nguyễn

Câu 1:Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
a. Bật/Tắt chữ đậm

b. Bật/Tắt chữ nghiêng

c. Bật/Tắt chữ gạch chân

d. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 2. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
a. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

b. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

c. Bật/Tắt chữ hoa

d. Bật/Tắt chữ thường

Câu 3. Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
a. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

b. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

c. Bật/Tắt chữ hoa

d. Bật/Tắt chữ thường
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể thực hiện theo các bước sau:

Câu 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn?
- Chọn một khối văn bản trong Microsoft Word 2010.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + U trên bàn phím.
- Kiểm tra xem chữ trong khối văn bản đã được gạch chân chưa.
- Nếu chữ đã được gạch chân, thì tổ hợp phím đã bật chữ gạch chân.
- Nếu chữ chưa được gạch chân, thì tổ hợp phím đã tắt chữ gạch chân.

Câu trả lời: Câu 1 chọn đáp án c. Bật/Tắt chữ gạch chân.

Câu 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn?
- Chọn một khối văn bản trong Microsoft Word 2010.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trên bàn phím.
- Kiểm tra xem chữ trong khối văn bản đã được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số trên chưa.
- Nếu chữ đã được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số trên, thì tổ hợp phím đã tắt chữ chỉ số trên.
- Nếu chữ chưa được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số trên, thì tổ hợp phím đã bật chữ chỉ số trên.

Câu trả lời: Câu 2 chọn đáp án a. Bật/Tắt chữ chỉ số trên.

Câu 3: Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn?
- Chọn một khối văn bản trong Microsoft Word 2010.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + = trên bàn phím.
- Kiểm tra xem chữ trong khối văn bản đã được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số dưới chưa.
- Nếu chữ đã được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số dưới, thì tổ hợp phím đã tắt chữ chỉ số dưới.
- Nếu chữ chưa được hiển thị dưới dạng chữ chỉ số dưới, thì tổ hợp phím đã bật chữ chỉ số dưới.

Câu trả lời: Câu 3 chọn đáp án b. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng Bật/Tắt chữ chỉ số trên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng Bật/Tắt chữ gạch chân

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47368 sec| 2254.602 kb