Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Hạnh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Lào? A. Nghệ An. B. Điện Biên. C. Kon Tum. D. Gia Lai.
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Kiểm tra sự giáp giới của mỗi tỉnh với Lào trên Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.
2. Xác định tỉnh nào không giáp với Lào.

Câu trả lời: Tỉnh Điện Biên không giáp với Lào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Tỉnh Gia Lai giáp biên giới với Lào nên không phải là đáp án đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tỉnh Điện Biên giáp biên giới với Lào nên không phải là đáp án đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tỉnh Nghệ An giáp biên giới với Lào nên không phải là đáp án đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46674 sec| 2244.758 kb