Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

Cần cho thêm bao nhiêu ml dung dịch CuCl2 1,2M vào 220 ml dung dịch CuCl2 4M để thu được dung dịch CuCl2 2M?
Mình có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ trả lời. Ai có kinh nghiệm, xin đừng ngần ngại chia sẻ với mình!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Giải phương trình trên ta sẽ tìm được giá trị của V, tức là số ml dung dịch CuCl2 1.2M cần thêm vào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có công thức tính nồng độ pha loãng lí tưởng: C1V1 = C2V2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có: nCuCl2 (4M) = 0,22.4 = 0,88 (mol)

Gọi: VCuCl2 (1,2M) = a (l)

⇒ nCuCl2 (1,2M) = 1,2a (mol)

\(\Rightarrow\dfrac{0,88+1,2a}{0,22+a}=2\)

⇒ a = 0,55 (l) = 550 (ml)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47711 sec| 2244.539 kb