Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Văn Ba

Cần bao nhiêu gam dung dịch axit HCl 3,65% để trung hoà 200 gam dung dịch NaOH 10%.
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ta có: Nồng độ của dung dịch axit HCl là 3,65%. Để trung hoà 200g dung dịch NaOH 10%, ta cần tìm số gam dung dịch axit HCl cần dùng.

Giả sử cần dùng x gam dung dịch HCl để trung hoà 200g dung dịch NaOH 10%.

Bước 1: Tính số mol của dung dịch NaOH:
Nồng độ của dung dịch NaOH là 10%, tức là có 10g NaOH trong 100g dung dịch.
Nên số mol NaOH = khối lượng NaOH / khối lượng mol NaOH = 10 / 40 = 0.25 mol

Bước 2: Tìm số mol axit HCl cần dùng:
Theo phương trình phản ứng trung hoà:
NaOH + HCl -> NaCl + H2O
Ta có tỉ số mol giữa NaOH và HCl là 1:1.
Vậy số mol axit HCl cần dùng cũng là 0.25 mol.

Bước 3: Tính khối lượng axit HCl cần dùng:
Theo công thức: n = m / M
Vậy số mol axit HCl = khối lượng HCl / khối lượng mol HCl = x / (x*3.65/100) = 100 / 3.65.
Đồng thời, ta có số mol axit HCl = 0.25 mol.

Suy ra: x / (x*3.65/100) = 0.25
=> x = (0.25 * x * 3.65) / 100
=> x = 0.09115x
=> 0.9085x = 0
=> x = 0

Vậy để trung hoà được 200g dung dịch NaOH 10%, ta cần dùng 0 gam dung dịch axit HCl 3,65%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có: Nồng độ của dung dịch axit HCl là 3,65%. Để trung hoà 200g dung dịch NaOH 10%, ta cần tìm số gam dung dịch axit HCl cần dùng.

Bước 1: Tính số mol của dung dịch NaOH:
Nồng độ của dung dịch NaOH là 10%, tức là có 10g NaOH trong 100g dung dịch.
Nên số mol NaOH = khối lượng NaOH / khối lượng mol NaOH = 10 / 40 = 0.25 mol

Bước 2: Tìm số mol axit HCl cần dùng:
Theo phương trình phản ứng trung hoà:
NaOH + HCl -> NaCl + H2O
Ta có tỉ số mol giữa NaOH và HCl là 1:1.
Vậy số mol axit HCl cần dùng cũng là 0.25 mol.

Bước 3: Tính khối lượng axit HCl cần dùng:
Khối lượng axit HCl = số mol HCl * khối lượng mol HCl = 0.25 * 36.46 = 9.115 g

Vậy cần 9.115g dung dịch axit HCl 3,65% để trung hoà 200g dung dịch NaOH 10%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp giải:

Để giải bài toán này, ta sử dụng phương pháp tính mol.
Bước 1: Tính số mol của dung dịch NaOH:
- Thành phần NaOH trong dung dịch là 10%, tức có 10 gram NaOH trong mỗi 100 gram dung dịch.
- Vậy số mol NaOH trong 200 gram dung dịch là: (10/40) x (200/100) = 1/2 mol.

Bước 2: Viết phương trình phản ứng trung hoà:
HCl + NaOH -> NaCl + H2O

Bước 3: Tính số mol HCl cần dùng để trung hoà NaOH:
Do phương trình trung hoà là 1:1 giữa HCl và NaOH, nên số mol HCl cần dùng cũng là 1/2 mol.

Bước 4: Tính khối lượng HCl cần dùng:
- Tỉ lệ phần trăm axit HCl trong dung dịch là 3,65%, tức có 3,65 gram HCl trong mỗi 100 gram dung dịch.
- Vậy số mol HCl trong dung dịch là: (3,65/36.5) x (x/100) = 1/2 mol.
- Giải phương trình ta có x = 137,4 gam.

Câu trả lời: Cần dùng 137,4 gam dung dịch axit HCl 3,65% để trung hoà 200 gram dung dịch NaOH 10%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44304 sec| 2251.68 kb