Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Đạt

Các em xem video và cho biết : 1/ Nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy triều trên TĐ ? 2/ Khi nào xảy ra hiện tượng triều cường và triều thấp ?
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Để giải câu hỏi này, bạn có thể sử dụng cả hai phương pháp sau:
- Phương pháp hấp dẫn của Mặt Trăng: Giải thích rằng Mặt Trăng gây ra hiện tượng thủy triều bằng cách tác động lực hấp dẫn lên nước trên Trái Đất, tạo thành một lực hấp dẫn kênh đều xuyên qua Trái Đất. Điều này dẫn đến việc có hai lực hấp dẫn yếu tác động vào nước trên Trái Đất, làm cho nước chảy từ hướng lực mạnh hơn đến hướng lực yếu, tạo ra thuỷ triều cao và thuỷ triều thấp.
- Phương pháp về ảnh hưởng của Mặt Trời: Giải thích rằng Mặt Trời cũng gây ảnh hưởng đến thủy triều bằng cách tạo ra một lực hấp dẫn. Mặt Trời hấp dẫn nước trên Trái Đất cũng giống như Mặt Trăng, tạo ra một lực kênh đều xuyên qua Trái Đất. Tuy nhiên, lực hấp dẫn của Mặt Trời yếu hơn so với lực hấp dẫn của Mặt Trăng, vì vậy ảnh hưởng của Mặt Trời đối với hiện tượng thủy triều cũng yếu hơn. Do sự kết hợp của cả hai nguồn lực hấp dẫn, hiện tượng thủy triều xảy ra trên Trái Đất.

2. Để giải câu hỏi này, câu trả lời là:
- Hiện tượng triều cường xảy ra khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng hội tụ tạo nên một lực hấp dẫn mạnh, kéo nước lên cao, tạo thành một dạng thuỷ triều cao.
- Hiện tượng triều thấp xảy ra khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời không cùng hướng hoặc hủy hoại lẫn nhau, dẫn đến lực hấp dẫn kết hợp tạo ra một lực hấp dẫn yếu, không thể kéo nước lên cao như triều cường, tạo thành dạng thuỷ triều thấp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

1/ Hiện tượng thủy triều trên Trái Đất có thể giải thích bằng công thức số học là Công thức Newton về trọng lực và lực hấp dẫn: F = G * ((m1*m2)/r^2), trong đó F là lực hấp dẫn, G là hằng số hấp dẫn, m1 và m2 lần lượt là khối lượng của Trái Đất và Mặt trăng hoặc Mặt trời, r là khoảng cách giữa chúng. Áp dụng công thức này, có thể tính toán được lực hấp dẫn và sự tác động của Mặt trăng và Mặt trời lên mực nước biển, gây ra hiện tượng thủy triều.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

2/ Hiện tượng triều cường xảy ra khi Mặt trăng, Mặt trời và Trái Đất xếp hàng theo một góc độ nhất định, tạo ra một lực hấp dẫn mạnh, kéo cạn và đẩy lên mực nước biển mạnh hơn bình thường. Thường xảy ra trong trường hợp Trái Đất, Mặt trăng và Mặt trời cùng nằm trên một đường thẳng hoặc góc nhau gần 180 độ. Hiện tượng triều thấp xảy ra khi Mặt trăng, Mặt trời và Trái Đất xếp hàng theo một góc độ nhất định, tạo ra một lực hấp dẫn yếu, kéo cạn và đẩy lên mực nước biển yếu hơn bình thường. Thường xảy ra khi Mặt trăng và Mặt trời nằm trên hai phía chéo nhau so với Trái Đất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1/ Nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy triều trên Trái Đất là tác động của hấp lực thuận nghịch giữa Mặt trời, Mặt trăng và Trái Đất. Cụ thể, Mặt trời và Mặt trăng tạo ra lực hấp dẫn trên Trái Đất, kéo cạn và đẩy lên mực nước biển, gây ra hiện tượng thủy triều. Đồng thời, lực ly tâm do Trái Đất xoay quanh trục cũng ảnh hưởng đến sự phân bố mực nước biển.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44884 sec| 2260.852 kb