Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

Các cuộc phát kiến địa lý chỉ mang lại những ý nghĩa tích cực. Nhận xét trên có đúng không?vì sao?
Hi cả nhà! Mình đang hơi loay hoay với một câu hỏi khó nhằn. Bạn nào nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp mình với được không? Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Xác định ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lý là gì.
2. Tìm hiểu về các cuộc phát kiến địa lý trong lịch sử.
3. Xác định ý nghĩa tích cực và tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lý.
4. Suy luận và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đã cho.

Câu trả lời: Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, các cuộc phát kiến địa lý có thể mang lại cả những ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Dưới đây là một số cách để trả lời câu hỏi trên:

1. Các cuộc phát kiến địa lý mang lại ý nghĩa tích cực:
- Phát triển kinh tế: Những cuộc phát kiến địa lý như khai thác tài nguyên, xây*** hệ thống giao thông hoặc mở rộng đất nước có thể tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế và tăng trưởng của một quốc gia.
- Tạo điều kiện sống tốt hơn: Các phát kiến như xây*** hệ thống thoát nước, hệ thống tiện ích công cộng hoặc việc phục hồi môi trường có thể cải thiện điều kiện sống của cộng đồng.

2. Các cuộc phát kiến địa lý mang lại ý nghĩa tiêu cực:
- Ảnh hưởng tới môi trường: Các cuộc phát kiến địa lý như khai thác mỏ, san lấp biển hay lấn thủy lợi có thể gây ra hủy hoại môi trường và tác động xấu đến sinh thái và sự đa dạng sinh học.
- Gây ra sự chia cắt: Một số cuộc phát kiến địa lý như xây*** biên giới hay tạo ra rào cản tự nhiên có thể gây ra sự chia cắt trong cộng đồng và tạo ra mâu thuẫn xã hội.

Vì vậy, trả lời cho câu hỏi trên, không phải tất cả các cuộc phát kiến địa lý đều mang lại ý nghĩa tích cực. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể và cách triển khai, nó có thể mang lại cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Không, câu hỏi này chưa chính xác. Các cuộc phát kiến địa lý không chỉ mang lại ý nghĩa tích cực mà còn có thể mang lại ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, việc thu nạp bãi cát để mở rộng bãi biển có thể làm thay đổi địa hình và ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển, gây mất cân bằng sinh thái và mất môi trường tự nhiên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Không, câu hỏi này không chính xác. Các cuộc phát kiến địa lý có thể mang lại cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Ví dụ, dự án xây*** đập thủy điện có thể cung cấp năng lượng sạch và thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng có thể làm thay đổi môi trường và ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của cộng đồng địa phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu hỏi này không đúng, vì các cuộc phát kiến địa lý không chỉ mang lại những ý nghĩa tích cực mà còn có thể mang lại những ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, các cuộc thay đổi về địa lý có thể gây ra động đất, lở đất, lụt lội và ảnh hưởng đến sự sống của con người và môi trường xung quanh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá: trầm hương, kỳ nam, gia vị (tiêu,v.v..)...

- Mang lại vàng bạc, châu báu khổng lồ: Trung Quốc

- Xâm lược các vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

⟹ Thúc đẩy quá trình sản xuất Tư bản chủ nghxia nhanh hơn, các nước Tư bản chủ nghĩa sau giai đoạn này bước nhanh sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa.
Chúc bn học tốt :>>>>>

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50653 sec| 2260.539 kb