Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

Biết thể tích hình lập phương bằng 27cm3. hãy tính diện tích toàn phần của hình pap phương đó
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta cần biết cạnh của hình lập phương.

Với thể tích hình lập phương là 27cm3, ta có công thức tính thể tích hình lập phương là:
Thể tích = cạnh3
27 = cạnh3
Cạnh = ∛27 = 3cm

Tiếp theo, ta tính diện tích toàn phần.
Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích các mặt của hình.
Với hình lập phương, các mặt đều có diện tích bằng nhau.

Diện tích toàn phần = 6 x diện tích một mặt

Diện tích một mặt = cạnh x cạnh = 3cm x 3cm = 9cm2

Diện tích toàn phần = 6 x 9cm2 = 54cm2

Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương là 54cm2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 3: Với thể tích V của hình lập phương, ta xác định cạnh a bằng căn bậc ba của V (a = V^(1/3)). Sau đó, tính diện tích toàn phần bằng công thức 6*a*a. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương là 6*a*a = 6*3*3 = 162 (cm2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Với hình lập phương có cạnh a, diện tích toàn phần được tính bằng công thức: 2*a*a + 4*a*a = 6*a*a. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương là 6*a*a = 6*27 = 162 (cm2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích của các mặt hình lập phương. Vì hình lập phương có 6 mặt đều nhau, diện tích mỗi mặt bằng nhau, nên diện tích toàn phần của hình lập phương là 6 lần diện tích một mặt. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương là 6*27 = 162 (cm2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Dưới đây là 3 cách tính diện tích toàn phần của hình lập phương:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47752 sec| 2256.484 kb